Jaké logo reprezentuje Vás?

Tvorba loga a vizuálního stylu je královská disciplína hodná grafikova génia… Prověří nejen jeho kreativitu a výtvarný talent, ale i analyticko-syntetické schopnosti, rozhled, empatii, zkušenosti, zodpovědnost a mistrovství v grafických programech. Ano, to vše by mělo být i za tím nejjednodušeji vypadajícím logem…